PRODUCTION (PRODUCTION DESIGN)

Unveil - Spoon. - Spoon. JPG
Unveil - Spoon. - Spoon. MP4 1m:45s
Unveil - Spoon. - Spoon. MP4 3m:37s

Unveil - Spoon.
Spoon.

Share:
Unveil - Spoon. - Spoon.

Finalist

Title: Unveil
Entrant Company: Spoon.
Production Company: Spoon.
Advertising Agency: good design company
Client: Panasonic
Director: Show Yanagisawa
Director of Photography: Senzo Ueno
Production Designer / Art Director: Yukiko Kuribayashi
Executive Producer: Yasushi Okuwa
Executive Creative Director: Manabu Mizuno
VFX Company: McRAY, Omnibus Japan, TRES, khaki, CONNECTION, Rudiez, Annex digital
Music Company: Yuge
Extra Credits: CD, PL, CW : Mizuho Hiruta(writing style) / CD, PL, CW : Keita Makino(DE) / Pr : Yukiko Mizuno, Kimiko Inoue(good design company) / AD : Kai Sasaki(good design company) / D : Hirotoshi Shiki, Kensaku Nishimura, Issei Miyabara, Ryu Ogawa, Shingo Kakihata (good design company) / PL : Hiromu Matsuki (DE) / ENG : Toi Nagasawa(DE) / MEDIA PLANNNING : HAKUHODO / BP : Dai Akimoto (HAKUHODO) / DIGITAL MEDIA PLANNNING : Atsushi Higashiyama, Maria Cripps(HAKUHODO) / DIGITAL PR PLANNER : Kazuhiro Hara(HAKUHODO I-STUDIO) / ASSISTANT DIRECTOR : Hidenori Tsumoto, Kenji Araki / GAFFER : Masachio Nishida / MOTION CONTROL CAMERA : Kazuo Dan / DIT : Satoshi Igarashi / SFX : Kazukuni Muraki(LOCUST) / CONSTRUCTION : Masaru Hatano(Shimizu Octo) / ACTION Crd : Makoto Yokoyama / ST : Takeru Sakai / HM : Kenji Toyota / CHOREOGRAPHER : I COULD NEVER BE A DANCER / ASSISTANT-CHOREOGRAPHER : Leonides Arpon / Cas : Yoko Yamashita, OIP / PERFORMER : Sizuru Takada, Satoka Nogami, Riki Fujimaki, Sanika, Teko, Patrick Akira, Asa Kubiak / MP : KazuyoshiI Tonami, Koki Togita(YUGE) / M : Jun Miyake / Vo : Awich / OFFLINE EDITOR : Takashi Tanaka / ONLINE EDITOR : Kenichi Sasaki / CG-Eng : Futoshi Yamauchi, Yasutomo Suzuki (Slanted) / CG-Pr : Shinji Santoh(Slanted) / TC : Masahiro Ishiyama(ARTONE FILM) / SE : Yoshio Nakamura / MA : Masayuki Sato / P : Dai Sano (Spoon.) / PM : Hiromi Sato, Motoki Masuda, Shuka Sato (Spoon.) / LOCATION : Nagano Olympic Memorial Arena M-WAVE
AwardsEngine Logo